تعرفه تبیلبغات


 تعرفه تبلیغات:

info{@}shazila{dot}com

رپورتاژ اگهی

رپورتاژ اگهی به صورت دائمی در سایت

تعرفه سالانه ۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان


بنر ۲۵۰*۳۰۰

قیمت بنر در صفحه اول سایت ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان

قیمت بنر در صفحه مطالب سایت ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان


بنر ۹۰*۷۲۸

قیمت بنر در تمامی صفحات سایت بخش Header ماهیانه ۳۵۰ هزار تومان

قیمت بنر در بالای مطالب سایت ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان

قیمت بنر در پایین مطالب سایت ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان