مجله اینترنتی شازیلا – دنیاتو تغییر بده

اشنایی با ورزش ایکیدو

اشنایی با ورزش ایکیدو

 

آیکیدو ورزشی زیبا از هنرهای رزمی و باستانی ژاپن است که مبتنی بر استفاده از انرژی درونی و حرکت های دورانی است.

 آیکیدو مبتنی است بر استفاده از انرژی درونی حرکت های دورانی و مقابله با حریف با بهره گیری از انرژی حرکت خود او به این ترتیب که با همراه شدن با حرکات دست ، پا و بدن حریف و جهت دادن به آنها اقدام به پرتاب او نموده و او را از پای در می آوریم اگر بتوانید یک وزنه ۸ کیلوگرمی را به راحتی حرکت دهید خواهد توانست با بهره گیری از تکنیک های ورزش آیکیدو هر حریفی را شکست دهید بدون نیاز به قدرت جسمانی زیاد و اندامی قوی البته این به این معنا نیست که آیکیدو به تقویت جسم نمی پردازد و تنها مبتنی بر تکنیک ها و تقویت ذهن است .

آیکیدو یعنی هماهنگی بین روح ، ذهن و انرژی درونی که در اوایل قرن نوزدهم توسط استاد فقیه اوشیبا در ژاپن بنیان گذاشته شده است اکنون میلیون ها نفر در سراسر جهان به فراگیری و آموزش این هنر و طریقت کهن مشغولند در این هنر رزمی که قوتی ترین و تنها کسب کامل دفاع شخصی جهان به شمار می آید هنر جو می آموزد که چگونه با احترام و خویشتن داری و با استفاده از انرژی درونی خود و تکنیک های منحصربه فرد آیکیدو و با استفاده از حمله حریف بر علیه خودش و بدون اینکه از انرژی و قدرت خود استفاده کند او را مغلوب کرده وبه آرامش دعوت نماید آیکیدو احترام خاصی به حریف و وجود انسان دارد و امروزه به عنوان مادر هنرهای دفاع شخصی در جهان شناخته شده است این ورزش زیبا برای شما اعتماد به نفس و روح و ذهنی سرشار از انرژی به ارمغان می آورد.