چرا رنگ هواپیماها سفید است؟

چرا رنگ هواپیماها سفید است؟

تاکنون به این فکر کرده‌اید که چرا رنگ اکثر هواپیما‌ها سفید است؟ جالب است که دلایل علمی و اقتصادی زیادی برای سفید رنگ بودن هواپیماها…

تست جاده پژو ۵۰۸ در تهران

تست جاده پژو ۵۰۸ در تهران

به لطف افزایش رقابت در بازار داخلی طی یک دهه گذشته شاهد همه گیر شدن برگزاری گردهمایی و آزمایش های خودروهای جدید از سوی شرکتهای…