منطقه یک تهران دنیای پر رنگ و لعاب

  می دانیم که تهران از دیرباز منطقه ای پر رفت و آمد و مهم بوده است. از این رو برخی مناطق آن همچون کتابی تاریخ، جاذبه های بسیاری را در خود جای داده است. منطقه یک تهران را می…