کشور ژاپن( نیپون)؛ سرزمین جزیره های حیرت انگیز

کشور ژاپن( نیپون)؛ سرزمین جزیره های حیرت انگیز بارها در مورد مردم ژاپن، فرهنگ ژاپنی،  حتی اقتصاد بی نظیر این کشور سخن ها شنیده اید. اما آیا در مورد این کشور حیرت انگیز اطلاعاتی کسب نموده اید؟ می دانید آن…