نقد و بررسی: Subaru Crosstrek 2018

نقد و بررسی: Subaru Crosstrek 2018

نقد و بررسی: Subaru Crosstrek 2018 کراس تِرک خودرویی که شمارا از تپه‌های ناهموار به‌آرامی و نرمی عبور می‌دهد. واقعیت: در مورد قیمت، رفاه، فرمان…